Đối thoại về đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Ngày 05/12/2019, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Cục Phát triển đô thị tổ chức buổi “Đối thoại về đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh” tại TP. Đà Lạt.

Tham dự buổi đối thoại có ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các giảng viên cùng các đại biểu là giám đốc, trưởng phòng, phó phòng, chuyên viên thuộc các phòng, ban chuyên môn của UBND các tỉnh, các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc các tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Đắc Lắk, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam.

0512

Đối thoại về đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh

Từ ngày 05-06/12/2019, nội dung đối thoại về vấn đề lập kế hoạch, quy hoạch đô thị với các bài thảo luận như: Chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào cơ chế hợp tác phát triển trong điều kiện Việt Nam; Định hướng phát triển của ngành xây dựng và khu vực đô thị trong bối cảnh tăng trưởng mới; Triển khai hỗ trợ các đô thị trong đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; Trao đổi về lồng ghép nội dung tăng trưởng đô thị xanh, thông minh trong công tác nâng cao năng lực, tập huấn, đào tạo; Trao đổi về các mô hình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh theo kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Đoàn đại biểu được bố trí 01 buổi khảo sát thực địa và học tập kinh nghiệm triển khai thực tế tại thành phố Đà Lạt.

Ngày 07/12/2019, tập huấn về thu hút đầu tư cho đổi mới mô hình tăng trưởng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị thông minh: Yếu tố tăng trưởng xanh và thông minh trong cạnh tranh đô thị; một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong thu lại giá trị gia tăng từ đất.

Buổi đối thoại và tập huấn đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý phát triển đô thị hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị