AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị theo Đề án 1961

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật mới, kiến thức thực tế về các mô hình tăng trưởng xanh, mô hình quản lý đô thị thông minh; nâng cao kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đề án 1961, ngày 06/12/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Tập huấn Bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị thông minh tại thành phố Vũng Tàu.

Tham dự Lễ khai giảng, có các ông Lưu Đức Minh – Phó Giám đốc Học viện, ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu cùng đông đủ học viên là đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm, cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Học viện có liên quan đến hoạt động của Đề án 1961.

0612b

Toàn cảnh khóa tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, học viên được tập huấn nâng cao kỹ năng phương pháp xây dựng, giảng dạy, điều phối và quản lý các lớp bồi dưỡng theo Đề án 1961; Phổ biến Luật 35/2018/QH14; Nghị định 72/2019/NĐ-CP Luật Kiến trúc và một số tác động của Luật Quy hoạch 2017 đến quản lý xây dựng; trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh thông minh tại TP.Vũng Tàu, bên cạnh đó Học viên đã được tham quan thực tế tại địa phương. Đây là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phương pháp giảng dạy, điều phối, quản lý từ đó áp dụng hiệu quả vào quá trình triển khai các khóa đào tạo bồi dưỡng theo Đề án 1961./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị