AMC tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật mới, kiến thức thực tế về các mô hình tăng trưởng xanh, mô hình quản lý đô thị thông minh; nâng cao kỹ năng đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ giảng viên và cán bộ quản lý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của Đề án 1961, ngày 22/11/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức Tập huấn Bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Lễ khai giảng có các ông Nguyễn Anh Dũng và ông Phạm Văn Bộ là Phó Giám đốc Học viện cùng đông đủ học viên là đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm, cán bộ, viên chức các đơn vị thuộc Học viện có liên quan đến hoạt động của Đề án 1961.

2211a

Toàn cảnh khóa tập huấn

Trong thời gian 03 ngày, học viên sẽ được tập huấn nâng cao kỹ năng phương pháp xây dựng khóa học, giảng dạy, điều phối và quản lý các lớp bồi dưỡng theo Đề án 1961; phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; được bố trí 01 buổi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại TP. Hội An và Cù Lao Chàm. Đây là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phương pháp giảng dạy, điều phối, quản lý từ đó áp dụng hiệu quả vào quá trình triển khai các khóa đào tạo bồi dưỡng theo Đề án 1961./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị