Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Nam Định

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm cung cấp kiến thức và triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, đồng thời giúp các cá nhân, đơn vị cập nhật và trao đổi các kiến thức mới bổ sung, thay thế của văn bản mới, Ngày 13/11/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Sở Xây dựng Nam Định tổ chức khóa tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng dành cho các cán bộ thực hiện công tác liên quan tại tỉnh Nam Định.

145410baoxaydung 1

Ảnh minh họa

Chương trình tập huấn, phổ biến các văn bản như: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tại khóa tập huấn giảng viên sẽ bố trí một khoảng thời gian phù hợp để thảo luận và xử lý các tình huống thực tế thường gặp cùng học viên để từ đó giúp học viên nắm vững kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tại địa phương mình./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị