Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Hưng Yên

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm cung cấp kiến thức và triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, đồng thời giúp các cá nhân, đơn vị cập nhật và trao đổi các kiến thức mới bổ sung, thay thế của văn bản mới, Ngày 07/11/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Sở Xây dựng Hưng Yên tổ chức khóa tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại tỉnh Hưng Yên.

0711a

Toàn cảnh khóa tập huấn

Tham dự khóa tập huấn là Lãnh đạo và cán bộ của phòng chuyên môn thuộc các sở, huyện, thị xã, thành phố Hưng Yên; cán bộ các Ban quản lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chương trình tập huấn, phổ biến các văn bản như: Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tại khóa tập huấn giảng viên sẽ bố trí một khoảng thời gian phù hợp để thảo luận và xử lý các tình huống thực tế thường gặp cùng học viên để từ đó giúp học viên nắm vững kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tại đơn vị mình./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị