Tập huấn về Đề án phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Thái Nguyên

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày 01/10/2019, được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Cục Phát triển đô thị tổ chức 02 khóa tập huấn về Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030 tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự Lễ khai giảng có ông Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đại diện Ban Quản lý dự án phát triển đô thị - Cục Phát triển đô thị cùng đông đủ học viên là lãnh đạo, chuyên viên các Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án thuộc các tỉnh miền núi phía bắc là Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

0110b

Toàn cảnh khóa tập huấn

Khóa tập huấn phổ biến về Đề án đô thị thông minh được tổ chức ngày 01/10/2019, học viên sẽ được truyền đạt kinh nghiệm các nước về phát triển đô thị thông minh, vai trò của đô thị thông minh trong quản lý và phát triển đô thị; Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (quan điểm và nguyên tắc; mục tiêu của Đề án được phê duyệt theo QĐ 950/QĐ-TTg năm 2018); tình hình triển khai Đề án và sơ bộ kết quả thực hiện.

Khóa tập huấn về tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đề án đô thị thông minh được tổ chức ngày 02/10/2019, với nội dung là các nhóm nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp thực hiện của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; mối liên hệ giữa xây dựng đô thị thông minh gắn với tăng trưởng xanh đô thị; chia nhóm thảo luận về xác định nhiệm vụ ưu tiên trong phát triển đô thị thông minh.

Với nội dung chuyên đề thiết thực, các giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn sẽ đem đến những giờ giảng thú vị, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích với các học viên tham gia khóa tập huấn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị