AMC đào tạo chuyên sâu về: “Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh” theo Đề án 1961 tại Hà Nội

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 84/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể được đặt ra trong từng giai đoạn. Theo đó đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát hoặc ban hành chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 100% các sở xây dựng, các đô thị trực thuộc tỉnh từ loại II trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Nhằm đáp ứng mục tiêu này, vào các ngày 24 và 25/9/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về: “Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh” theo Đề án 1961 (Đề án về “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp”) K1 và K2/2019.

Tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo có các ông Nguyễn Anh Dũng và ông Lưu Đức Minh - Phó Giám đốc Học viện; bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Phó trưởng Phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ Hà Nội; cùng hơn 120 học viên hai khóa học là lãnh đạo và cán bộ UBND các huyện, các phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng,...; các phòng ban chuyên môn thuộc trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện cho biết, năm 2012 hội nghị về phát triển đô thị bền vững đã diễn ra tại Rio de janeiro (Brazil), nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đây cũng là mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, thịnh vượng. Bên cạnh đó đô thị được đánh giá là hạt nhân phát triển kinh tế ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các kế hoạch hành động, cụ thể là Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 với các mục tiêu cụ thể được đặt ra trong từng giai đoạn; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đối với khóa học này, Học viện đã kết hợp với Sở Nội vụ Hà Nội xây dựng nội dung chương trình phù hợp, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển đô thị nắm được những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IMG 6179

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Chương trình học của các lớp diễn ra trong 6 ngày, các học viên sẽ được truyền tải nội dung của các chuyên đề như: Tổng quan chung về phát triển đô thị tăng trưởng xanh - thông minh - ứng phó biến đổi khí hậu của Thành phố Hà Nội; Kỹ năng xây dựng chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh; Vốn đầu tư phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; Kỹ năng xây dựng và phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu; Cơ sở pháp lý và thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; Kinh nghiệm thế giới về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngoài thời gian học tập trên lớp, học viên hai lớp còn có một buổi khảo sát thực tế tại Quảng Ninh,  nghe báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ninh về Chương trình tăng trưởng xanh và trao đổi kinh nghiệm về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu giữa TP. Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời đi khảo sát mô hình phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại một số khu đô thị như Greenbay, Marina, Thành phố Hạ Long...

Với nội dung chuyên đề thiết thực, các giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn sẽ đem đến những giờ giảng thú vị, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích với các cán bộ trên địa bàn Hà Nội./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị