Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 được nêu tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 20/8/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tổ chức khóa Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng dành cho các cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng, cán bộ địa chính các xã trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Khóa học nhằm bồi dưỡng chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng về quản lý trật tự xây dựng góp phần nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về xây dựng cho cho đội ngũ cán bộ, công chức xã nhằm thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

2008a copy

Toàn cảnh Khóa học

Khóa học diễn ra trong 3 ngày (từ 20/8/2019 đến 22/8/2019) bao gồm các nội dung chuyên sâu về các kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo về xây dựng; kỹ năng thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã; kỹ năng quản lý trật tự xây dựng…thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tế.

Với nội dung thiết thực, các giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn đã giảng dạy ở khắp các tỉnh thành sẽ đem đến những giờ giảng thú vị, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hữu ích với các cán bộ của huyện Đồng Phú./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị