AMC đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại Bắc Ninh

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

AMC – Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” và văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện của Đề án 1961 đến năm 2020.

Ngày 09/7/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ Bắc Ninh tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 dành cho gần 40 học viên là công chức, viên chức của các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh.

Tham dự Lễ khai giảng Khóa học có ông Nguyễn Trọng Tân - Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cùng đông đủ học viên tham gia Khóa học.

0907a

Toàn cảnh Lễ khai giảng Khóa học

Chương trình diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 09/7/2019 đến ngày 13/7/2019) bao gồm các chuyên đề như: Quản lý  trật tự  xây dựng đô thị; đô thị hoá và định hướng phát triển đô thị quốc gia; quản lý quy hoạch đô thị; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản; quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị. Trong các chuyên đề có chuyên đề lớp sẽ chia ra thành các nhóm để thảo luận, có chuyên đề học viên được đi tham quan thực tế giúp cho việc vận dụng kiến thức được hiệu quả hơn.

Thông qua khóa học, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bắc Ninh nắm bắt những nội dung cơ bản về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đó không chỉ là những kiến thức kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là kinh nghiệm cần thiết trong việc chỉ đạo, điều hành, tham mưu của bản thân với tư cách là một nhân tố quan trọng trong tổ chức cơ quan; Từ đó, đáp ứng phần nào những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đối với một người cán bộ, công chức trong thời đại mới.

Theo kế hoạch, ngày 16/7/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ Bắc Ninh tổ chức Khóa đào tạo về quản lý xây dựng và phát triển đô thị dành cho đối tượng 4 thuộc Đề án 1961./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị