AMC Tập huấn về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cho hơn 110 cán bộ tại thành phố Lào Cai

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

AMC - Ngày 27/6/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Lào Cai tổ chức khóa Tập huấn về thực hiện xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Tham dự Lễ khai mạc Khóa tập huấn có ông Tô Ngọc Liễn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cùng đông đủ hơn 110 học viên là lãnh đạo, chuyên viên các phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên môi trường; chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ địa chính thuộc các phường trên địa bàn thành phố Lào Cai.

2706a

Toàn cảnh Khóa tập huấn tại thành phố Lào Cai

Học viên tham dự Khóa Tập huấn sẽ được hướng dẫn cập nhật, áp dụng Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng Khai thác, chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng; Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Kinh doanh Bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở”; Thông tư 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ; kỹ năng nhận diện các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng; kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng; kỹ năng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; công tác quản lý, phát triển đô thị.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao kiến thức quản lý trật tự xây dựng, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng nắm vững về các quy trình, thủ tục xử lý vi phạm trật tự xây dựng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường kỷ cương trong xử lý công việc được giao./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị