Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của AMC

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Bộ Xây dựng vừa công bố Quyết định số 89/QĐ/BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC). Dưới đây Website AMC trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Quyết định này:

Ảnh tòa nhà AMC hoàn chỉnh

Trụ sở chính của AMC tại Hà Nội

001 copy

002

003

004

005