Tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 26/10/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 604/BXD-KHCN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về việc tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

9.LAS-XD641

Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD)

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã hoàn thiện bao gồm: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và đăng ký trực tuyến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (http://las.xaydung.gov.vn/); phần mềm trực tuyến xử lý kết quả thí nghiệm – kiểm định (http://ilapweb.vn). Tuy nhiên, đến nay việc chuyển đổi từ Quyết định công nhận (theo quy định cũ) sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (Nghị định 62/2016/NĐ-CP) còn rất hạn chế. Nguyên nhân một phần do chưa cập nhật văn bản, chưa hiểu rõ các quy định trong hai văn bản nêu trên và đặc biệt khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Nghị định số 62/2016/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BXD, Bộ Xây dựng tổ chức khoá tập huấn Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng với các nội dung sau:

- Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng;

- Cách đăng ký, đăng nhập, cập nhật và quản lý thông tin trực tuyến của phòng thí nghiệm (las.xaydung.gov.vn);

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến xử lý kết quả thí nghiệm – kiểm định (ilapweb.vn);

- Yêu cầu chung về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025

Đối tượng tham dự tập huấn: Trưởng phòng, phó trưởng phòng quản lý phòng thí nghiệm; các cán bộ quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật trong phòng thí nghiệm; các thí nghiệm viên và các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại các sở Xây dựng trên phạm vi cả nước.

Thời gian và địa điểm tập huấn: Mỗi khóa tập huấn tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2017 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Để nâng cao năng lực và thống nhất quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng; các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cử đúng đối tượng tham gia khoá tập huấn kể trên.

Kết thúc khoá tập huấn học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Để chuẩn bị cho lớp tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn trước ngày 10/11/2017 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 024-38546685, FAX: 024-35524718; 024-38546319; Email: phongQLKH.amc@gmail.com; Website: http://amc.edu.vn.

            Trung tâm Thông tin – BXD
Nguồn: Moc.gov.vn ngày 27/10/2017 

------------------------

Công văn số 604 ngày 26/10/2017 của Bộ Xây dựng:  V/v tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 BỘ XÂY DỰNG

___________________

Số: 604/BXD-KHCN

V/v tập huấn quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

Hà nội, ngày26 tháng 10 năm 2017

   

 

 

Kính gửi: - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

                 - Các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã hoàn thiện bao gồm: Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng” và Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng phần mềm quản lý trực tuyến hệ thống phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và đăng ký trực tuyến cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (http://las.xaydung.gov.vn/); phần mềm trực tuyến xử lý kết quả thí nghiệm – kiểm định (http://ilapweb.vn). Tuy nhiên, đến nay việc chuyển đổi từ Quyết định công nhận (theo quy định cũ) sang Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (Nghị định 62/2016/NĐ-CP) còn rất hạn chế. Nguyên nhân một phần do chưa cập nhật văn bản, chưa hiểu rõ các quy định trong hai văn bản nêu trên và đặc biệt khó khăn trong quá trình chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17025.

Thực hiệnChỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13/9/2017 Của Bộ trưởng Bộ Xây dựngvề việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng vàtriển khai thực hiện tốtNghị định số 62/2016/NĐ-CP, Thông tư số 06/2017/TT-BXD, Bộ Xây dựng tổ chức khoá tập huấn Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng với các nội dung sau:

- Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng;

- Cách đăng ký, đăng nhập, cập nhật và quản lý thông tin trực tuyến của phòng thí nghiệm(las.xaydung.gov.vn);

- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tuyến xử lý kết quả thí nghiệm – kiểm định (ilapweb.vn)

- Yêu cầu chung về hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025

Đối tượng tham dự tập huấn: Trưởng phòng, phó trưởng phòng quản lý phòng thí nghiệm; các cán bộ quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật trong phòng thí nghiệm; các thí nghiệm viên và các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại các sở Xây dựng trên phạm vi cả nước

Thời gian và địa điểm tập huấn: Mỗi khóa tập huấn tổ chức trong 02 ngày tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2017(thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

Để nâng cao năng lực và thống nhất quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng yêu cầu cácSở Xây dựng; cácTổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cửđúng đối tượng tham gia khoá tập huấn kể trên.

Kết thúc khoá tập huấn học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.

Để chuẩn bị cho lớp tập huấn đạt kết quả, đề nghị các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham dự tập huấn trước ngày 10/11/2017 về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Phòng Quản lý Khoa học), km 10 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 04-38546685, FAX: 04-35524718; 04-38546319; Email: phongQLKH.amc@gmail.com;  Website: http://amc.edu.vn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TT Lê Quang Hùng (để b/c)

- Học viện CBQLXD và ĐT;

- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG

VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(đã ký)

Lê Trung Thành

-------------------------------------

Phiếu đăng ký tham dự tập huấn

Quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Tên đơn vị:............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

...............................................................................................................................

Mã số LAS-XD:....................................................................................................

Số điện thoại:............................................ Số Fax:................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cá nhân

E-mail

(nếu có)

Địa điểm đăng ký học tại:

1

         

2

         

...

         
           
 

...................ngày.........tháng...........năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

----------

Nguồn:  Cổng TTĐT Bộ XD (http://www.moc.gov.vn/web/guest/trang-chi-tiet/-/tin-chi-tiet/Z2jG/166355/398409/tap-huan-quan-ly-hoat-dong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung.html)