Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ AMC nhiệm kỳ 2017-2020

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII); Hướng dẫn số 44-HD/ĐU ngày 23/8/2017 của Đảng ủy Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC), trong các ngày từ 06/9 đến 18/9/2017 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Theo đó, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện, sáng 11/9/2017, Chi bộ Hành chính pháp luật và Quản lý đô thị đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.Tham dự Đại hội có đ/c Nguyễn Anh Dũng – Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Hành chính pháp luật và Quản lý đô thị.

Daihoichibo01 edit upweb

Đ/c Nguyễn Anh Dũng – Bí thư Chi bộ Hành chính Pháp luật và Quản lý đô thị đọc Báo cáo Tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Theo Báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy AMC, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đảm bảo sự đoàn kết trong Chi bộ; các đảng viên luôn gương mẫu và đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Ngân hàng Thế giới (WorldBank) và theo Đề án 1961; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho Tạp chí Xây dựng và đô thị; vv

Phát huy thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới (nhiệm kỳ 2017 – 2020), Chi bộ Hành chính Pháp luật và Quản lý đô thịsẽ tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Đảng viên và quần chúng Chi bộ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phấn đấu xây dựng Chi bộ vững về tư tưởng, mạnh về chuyên môn; Phấn đấu đảm bảo tất cả giảng viên các Khoa thuộc Chi bộ đều đạt và vượt khối lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia xây dựng và giảng dạy các chương trình và chuyên đề mới. Nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu kết nạp từ 1 đến hay đảng viên mới; phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, các khoa đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến tất cả các năm.

Tham luận tại Đại hội, các đại biểu đều nhất trí với Báo cáo của Chi bộ đồng thời đi sâu vào phân tích những thuận lợi, cũng như những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra cho nhiệm kỳ 2017-2020.

Daihoichibo02 Edit upweb

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại Đại hội đ/c Nguyễn Anh Dũng đã được bầu làm Bí thư Chi bộ Hành chính pháp luật và Quản lý đô thị nhiệm kỳ 2017 – 2020./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị