Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(Xây dựng) - Theo công bố của Tổng Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017 tình hình kinh tế - xã hội đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Ngành Xây dựng 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá với tốc độ 8,50%.

Hòa chung không khí thi đua cùng cả nước và ngành Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Ngành, đóng góp thiết thực vào sự tăng trưởng chung của toàn Ngành bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”. Trong 6 tháng đầu năm 2017, học viện đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với những kết quả đặc biệt như: Tổ chức đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) tổng số 115 lớp với số lượng 4.853 học viên. So với kết quả cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016 vượt 12% (115/103 lớp) về số lớp và đạt 90% (4.853/5.371 học viên) về số học viên. So với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2017 đạt 55% (115/210 lớp) về số lớp và đạt 49,2% (4.853/9.860) về số học viên.

IMG 7464

TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc AMC khai mạc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Học viện

Tích cực ĐTBD kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

Trong 6 tháng đầu năm học viện đã thực hiện triển khai các lớp chuyên viên và chuyên viên chính cho 111 học viên cho các cán bộ, công chức, viên chức của Bộ. Đặc biệt, phát huy những kết quả đạt được của năm 2016 về tổ chức lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ cấp Vụ trưởng và tương đương, năm 2017 học viện đã tích cực phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Xây dựng nghiên cứu, hoàn thiện chương trình, tài liệu để quý III năm nay tiếp tục tổ chức lớp đào tạo này nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trong tình hình mới.

Triển khai quyết liệt chương trình Đề án 1961

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được học viện tổ chức triển khai một cách quyết liệt ngay từ đầu năm, nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và phát triển đô thị các cấp. Học viện đã hoàn thành rà soát đánh giá, hoàn thiện bộ đề cương chương trình, tài liệu các chương trình của Đề án 1961; Cùng với các đơn vị của Bộ gửi thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 tới UBND, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các địa phương đề nghị phối hợp thực hiện và đã tổ chức được 17 lớp với 647 học viên tại 14 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Công tác hợp tác quốc tế được đặc biệt chú trọng

6 tháng đầu năm 2017, học viện đã tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế. Nổi bật là việc ký kết thỏa thuận hợp tác với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) trong lĩnh vực đào tạo bồi dương trong quá trình triển khai các dự án phát triển đô thị xanh và bền vững. Vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký kết hợp tác với Bộ Xây dựng trong đó có nội dung về nâng cao năng lực quản lý đô thị thông qua các chương trình đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực của học viện.

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học của học viện thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Học viện đã đề xuất và triển khai nhiều đề tài, dự án cấp Bộ năm 2017, 2018; Thực hiện rà soát chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung toàn bộ tài liệu, phục vụ kịp thời các khóa đào tạo; Kịp thời xây dựng các chương trình, tài liệu mới đáp ứng kịp thời nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp. Đặc biệt, học viện đã hoàn thành xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp cho công tác quản lý xây dựng và đô thị theo kịp sự phát triển của quá trình đô thị hóa tại Thủ đô.

Công tác tổ chức cán bộ được tăng cường

Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng, học viện đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập Trường Trung cấp nghề công nghiệp và xây dựng FiCO, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, viên chức, nhanh chóng ổn định đời sống và việc làm sau khi tiếp nhận về học viện.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình ĐTBD và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng

Thời gian qua, học viện đã tích cực thực hiện công tác truyền thông Đề án 1961 trên các kênh truyền thông đại chúng, tới các cấp, ngành và các địa phương trên cả nước, giúp cho các cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp hiểu và nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhằm thực hiện công tác này được sâu rộng và hiệu quả hơn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2017 là 235 lớp và phấn đấu đạt 250 lớp, trong 6 tháng cuối năm học viện cần phải tổ chức đào tạo bồi dưỡng ít nhất là 135 lớp với số lượng 6.233 học viên. Học viện rất cần sự tiếp tục ủng hộ của lãnh đạo Bộ Xây dựng và sự phối hợp từ các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ, cùng sự nỗ lực hết mình của tất cả các cán bộ, viên chức của học viện. Học viện sẽ chủ động tiếp cận văn bản mới ban hành và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực của Ngành được sửa đổi, bổ sung để xây dựng hoàn thiện các chương trình, tài liệu về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và các nhiệm vụ khoa học; Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường đến các địa phương, doanh nghiệp; Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đối với Đề án 1961 của Chính phủ; Phối hợp với các đơn vị của Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện Quyết định mới về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của học viện trên tinh thần Nghị định 16/NĐ-CP về công tác tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; Tăng cường bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu; giảng viên kiêm nhiệm và chuyên gia. Tăng cường cơ sở vật chất, đặc biệt tại cơ sở phía Nam, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu cho đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành và các địa phương… Đó chính là những giải pháp đồng bộ cần sự quyết tâm cao của học viện nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của toàn Ngành và đất nước./.

    TS Trần Hữu Hà - Giám đốc AMC

Nguồn: baoxaydung.com.vn ngày 07/7/2017