Bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng 2017

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Căn cứ kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của Bộ Xây dựng, ngày 13/6/2017 tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính ngành Xây dựng K1-2017 .

1306c

Toàn cảnh khóa học

Học viên khóa học là cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngạch chuyên viên chính và tương đương nhưng chưa qua lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; cán bộ, công chức, viên chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu là 3 năm (36 tháng) đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Khóa Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính ngành Xây dựng được tổ chức từ 13/6/2017 đến 08/9/2017. Tại khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn, trao đổi, thảo luận và làm các bài tập tình huống về: hành chính nhà nước; quản lý tài chính công; quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam; chính phủ điện tử; quản lý nhà nước về cung cấp dịch vụ công; kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; vv…

Mục tiêu của Khóa là trang bị cho Học viên các kiến thức chung về quản lý nhà nước, các kỹ năng thực thi công vụ gắn với từng chức danh/vị trí việc làm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp/sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng. Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao năng lực đáp ứng yêu quản lý của ngành Xây dựng nói chung và của từng đơn vị nói riêng.

Tại Khóa học này, học viên sẽ làm 02 bài kiểm tra và viết 01 bài tiểu luận. Kết quả các bài kiểm tra và viết tiểu luận là căn cứ để Hội đồng xét tốt nghiệp AMC  đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính theo quy định ./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị