Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý kế toán, tài chính và giải ngân tại Bộ Công an

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 18/5/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân (CAND), Bộ Công an tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý kế toán, tài chính và giải ngân” cho các cán bộ của các phòng ban thuộc Tổng cục Chính trị CAND tại Hà Nội.

anhhv copy

Trong quá trình diễn ra khóa học, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức như: Những vấn đề chung về quản lý tài chính; lập kế hoạchdự toán và quản lý thu – chi; giải ngân thanh toán vốn đầu tư; quyết toán vốn đầu tư; quy trình thanh toán mt s khon chi ch yếu trong đơn v s nghip công an nhân dân...

Tham gia khóa học này học viên sẽ nắm bắt được những biện pháp cụ thể, thiết thực và biết cách xử lý những tình huống khó xử thường xuyên xảy ra, qua đó sẽ giúp học viên làm tốt công tác chuyên môn tại đơn vị mình./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị