AMC – Cơ sở bồi dưỡng kiến thức và phối hợp tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) là cơ sở đào tạo bổi dưỡng (ĐTBD) cán bộ hàng đầu của ngành Xây dựng. Qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Học viện đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực ĐTBD cán bộ nói chung và trong lĩnh vực ĐTBD cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nói riêng.

slide-show-thutruongHungphatbieu copy copy

Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì Hội thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo Luật Xây dựng 2014, các cá nhân muốn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải tham gia và đạt yêu cầu thi sát hạch. Đây là điểm mới so với các quy định cũ nhằm đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng. Trong 04 năm tới, hầu hết các chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sẽ được cấp mới hoặc chuyển đổi thông qua thi sát hạch.

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư số 17/2016/TT-BXD...) về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Học viện đã chủ động phối hợp với các Cục , Vụ  chức năng Bộ Xây dựng và các đơn vị hữu quan soạn thảo Bộ câu hỏi - đáp án phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch, AMC đã tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tại “Hội thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” tổ chức ngày 22/02/2017 tại AMC với sự tham gia của đại diện các Cục, Vụ chức năng; đại diện một số Sở Xây dựng cùng các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực có liên quan, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, bộ đề thi sát hạch gồm hàng ngàn câu hỏi với một khối lượng kiến thức rất lớn thuộc nhiều lĩnh vực. Việc xây dựng bộ chương trình bồi dưỡng kiến thức phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo hướng bám sát bộ đề thi là rất cần thiết và đáp ứng nhu cầu thực tế.

AMC là đơn vị được giao tổ chức biên soạn bộ chương trình bồi dưỡng kiến thức phục vụ sát hạch, đồng thời đã đầu tư, đưa vào vận hành hệ thống phòng LAB đầy đủ điều kiện theo quy định để tổ chức thi sát hạch.

hoithaochuongtrinhthisathach-03 copy copy copy copy copy copy

Phòng thi sát hạch mới đưa vào sử dụng tại AMC

Thứ trưởng giao Học viện thu thập các ý kiến phản hồi về Bộ câu hỏi - đáp án để sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tế; giao Học viện phối hợp với Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) và các Sở Xây dựng tổ chức thi sát hạch.

Từ kết quả Hội thảo, căn cứ Công văn số 36/Ttr-HVCBXD ngày 23/02/2017 của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, ngày 17/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 558/BXD-HĐXD về việc phối hợp với các đơn vị để tổ chức bồi dưỡng kiến thức và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo đó, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cần chủ động thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và phối hợp tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

----------------------

Công văn số 558/BXD-HĐXD ngày 17/3/2017 của Bộ Xây dựng: Về việc phối hợp với các đơn vị để tổ chức bồi dưỡng kiến thức và tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

558-BXD-HĐXD 17.3.17 bồi dưỡng-tổ chức thi sát hạch