Khai giảng lớp bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cho cán bộ Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Sáng 25/9/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cho đội ngũ cán bộ của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

IMG 3463
TS. Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện phát biểu khải giảng lớp học

Tham dự và phát biểu khai giảng lớp học, TS. Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện đề nghị các học viên sắp xếp công việc tại đơn vị hợp lý để dành thời gian tập trung cho việc học tập được đảm bảo, tích cực trao đổi chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với học viên và giảng viên để làm sáng tỏ các vấn đề, nội dung còn vướng mắc trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng. Đối với các giảng viên tập trung chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để học viên lĩnh hội thêm được những kiến thức hữu ích phục vụ cho công tác chuyên môn. Về phía Học viện sẽ chuẩn bị tốt điều kiện, cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho việc học tập.

Thời gian khóa học được diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 25/9/2019 đến ngày 27/9/2019) với nội dung chương trình đào tạo được chia thành 6 Chuyên đề gồm: Kiểm toán công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; kiểm toán công tác thực hiện dự án đầu tư; kiểm toán công tác quản lý chất lượng công trình; kinh nghiệm thực tế trong công tác kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình; kiểm toán công tác quản lý tiến độ; kiểm toán công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Tham gia khóa học này là dịp để đội ngũ cán bộ của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trang bị cho bản thân những kiến thức về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nắm vững các nguyên tắc cơ bản về quản lý công vụ, công chức nhà nước; hiểu biết cơ bản về cách thức triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, trình tự các bước, nội dung, phương pháp thực hiện một cuộc kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị