AMC đào tạo quản lý chất lượng công trình xây dựng cho Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Ngày 12/9/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Công ty) tổ chức khóa “Quản lý chất lượng công trình xây dựng” dành cho các cán bộ, công nhân viên thuộc Công ty.

1209a

Toàn cảnh Khóa học

Học viên tham gia Khóa học sẽ được truyền đạt các nội dung như: Cơ sở pháp lý của quản lý chất lượng công trình xây dựng; các nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng; những vấn đề cần quan tâm của nhà thầu trong quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Giảng viên tham gia giảng dạy là người có trình độ chuyên môn sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời là người có khả năng truyền đạt kiến thức rất cô đọng, dễ hiểu bằng việc đưa ra những tình huống thực tế mà giảng viên đã trải qua trong công tác của mình, giúp cho học viên nắm vững ngay kiến thức ngay trên lớp, góp phần đạt hiệu quả trong việc triển khai công tác chuyên môn tại đơn vị mình./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị