AMC tổ chức 03 khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Trong các ngày từ 03 – 04/9/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre tổ chức 03 khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961 dành cho công chức địa chính - xây dựng - đô thị (nông nghiệp) và môi trường xã, phường, thị trấn tại Thành phố Hồ Chí Minh (02 khóa) và tại tỉnh Bến Tre (01 khóa).

Các Khóa học được tổ chức trong 05 ngày, bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về phát triển đô thị; quản lý quy hoạch đô thị; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thuộc đô thị; quản lý hạ tầng kỹ thuật -môi trường đô thị; quản lý rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý dự án đầu tư xây dựng; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý trật tự xây dựng đô thị.

0409a

Toàn cảnh Khóa học tại Thành phố Hồ Chí Minh

0409b

Toàn cảnh Khóa học tại tỉnh Bến Tre

Thông qua khóa học, giúp cho đội ngũ công chức địa chính địa phương nắm bắt những nội dung cơ bản về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Đó không chỉ là những kiến thức kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ mà còn là kinh nghiệm cần thiết trong việc chỉ đạo, điều hành, tham mưu của bản thân với tư cách là một nhân tố quan trọng trong tổ chức cơ quan; Từ đó, đáp ứng phần nào những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra đối với một người cán bộ, công chức trong thời đại mới.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị