AMC khai giảng các khóa đào tạo chuyên sâu theo Đề án 1961 tại Bình Thuận và Thừa Thiên Huế

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

(AMC) - Ngày 27/8/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Sở Xây dựng Bình Thuận và Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế tổ chức khai giảng các khóa đào tạo chuyên sâu về "Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu" và “Quản lý hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị” tại Bình Thuận; khóa đào tạo chuyên sâu về "Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu" và “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc” tại Thừa Thiên Huế.

Tham dự Lễ khai giảng tại tỉnh Bình Thuận có ông Trần Hữu Thành - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Nguyễn Bá Đương - Chánh Văn phòng Sở cùng  40 học viên là cán bộ chuyên môn các phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2708bt

Khai giảng Khóa học tại tỉnh Bình Thuận

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tham dự Lễ khai giảng Khóa học có ông Lê Toàn Thng - Phó Giám đc S Xây dng, ông Trn văn Quang - Phó Chánh Văn phòng Sở cùng đông đủ học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các phòng, ban thuộc các sở, huyện, Ban Quản lý dự án tỉnh Thừa Thiên Huế.

2708hue

Khai giảng Khóa học tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Học viên tham dự khóa đào tạo chuyên sâu về "Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu" sẽ được truyền đạt các nội dung về phát triển đô thị tăng trưởng xanh; cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh; kỹ năng xây dựng chương trình phát triển đô thị tăng trưởng xanh; kỹ năng thực hiện triển khai phát triển đô thị tăng trưởng xanh.

Học viên tham gia tại khóa đào tạo chuyên sâu "Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị" sẽ được phổ biến các chuyên đề: Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý cao độ nền, giao thông và thoát nước mặt đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang và vệ sinh môi trường đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý cấp điện, chiếu sáng thông tin liên lạc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu.

Chương trình đào tạo chuyên sâu về “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc” bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; kỹ năng thực hiện quản lý lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng triển khai quản lý quy hoạch đô thị - thiết kế đô thị; kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị.

Trong thời gian tổ chức các khóa học, học viên sẽ được truyền đạt kiến thức bởi đi ngũ ging viên có trình đ chuyên môn sâu, nhiu năm kinh nghim thc tế, đng thi có kh năng truyn đt ni dung bài ging mt cách khoa hc, kết hp vi phương pháp ging dy tích cc s trang b cho hc viên nhng kiến thc cn thiết, b ích, cô đng nht. Trong quá trình ging dy các ging viên thường xuyên đưa ra nhiu tình hung đin hình khó x mà các đa phương thường gp để trao đổi và thảo luận giúp hc viên s d dàng nm vng kiến thc, hc hi được nhiu kinh nghim thc tế, t đó gii quyết công vic chính xác kp thi và đt hiu qu cao./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị