AMC khai giảng khóa tập huấn về phương pháp triển khai chính sách đô thị

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

 Sáng ngày 30/7/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) tổ chức khai giảng “Khóa tập huấn về phương pháp triển khai chính sách đô thị (phân tích, lựa chọn triển khai chính sách đô thị” theo Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Ngân hàng Thế giới.

IMG 3136

Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác về quản lý đô thị hiểu được bản chất, vai trò của chính sách công, đồng thời nắm được những vấn đề cơ bản về hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công; nhận thức đúng vài trò và tính năng của công cụ chính sách để đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách công…

Trong 02 ngày diễn ra khóa tập huấn, các học viên sẽ được truyền đạt những nội dung chính về: Kỹ năng triển khai và đánh giá thực thi chính sách công; Kỹ năng quan hệ công chúng trong công tác triển khai và đánh giá chính sách công; Quản trị truyền thông trong xây dựng và thực hiện chính sách công; Kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Mặc dù thời gian khóa tập huấn không dài, nhưng với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm thực tế, truyền đạt nội dung bài giảng một cách khoa học, sẽ trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết, bổ ích, cô đọng nhất. Trong quá trình giảng dạy các giảng viên thường xuyên đưa ra nhiều tình huống điển hình khó xử mà các địa phương thường gặp, giúp học viên dễ dàng nắm vững kiến thức và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ thực tế, để nâng cao năng lực quản lý, hiểu sâu rộng hơn về tính chất, nội dung công tác chuyên môn, từ đó giải quyết công việc chính xác kịp thời và đạt hiệu quả cao.

PV