AMC Khai giảng khóa Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã theo QĐ 1600/QĐ-TTg K5-K6/2019

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, ngày 31/7/2019, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng khóa “Bồi dưỡng chuyên sâu cho công chức địa chính - xây dựng cấp xã theo QĐ 1600/QĐ-TTg K5-K6/2019” cho cán bộ công chức địa chính - xây dựng cấp Xã trên địa bàn Thành phố.

K5-6
Ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện phát biểu khai giảng khóa học

Tham dự Lễ Khai giảng Khóa học có ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện, bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ Hà Nội cùng đông đủ học viên tham gia khóa học.

Thời gian khóa học diễn ra trong 03 ngày (31/7-02/8/2019), với đội ngũ giảng viên chuyên sâu, vững về lý luận, am tường về thực tiễn, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận những kiến thức, kỹ năng về: Tổng quan về quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn; Quản lý cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn tập trung, làng nghề; Quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); Quản lý cảnh quan, hạ tầng giao thông và chiếu sáng nông thôn; Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn hình thành và phát triển; Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn tiền thi công; Quản lý dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn thi công xây dựng công trình.

Phát biểu khai giảng khóa học, ông Trần Hữu Hà - Giám đốc Học viện, thời gian vừa qua để thực hiện nhiệm vụ do UBND Thành phố Hà Nội giao, Sở Nội vụ Hà Nội đã phối hợp với Học viện tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như nâng cao năng lực quản lý, quy hoạch xây dựng đô thị, nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng, bồi dưỡng chuyên sâu theo Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020… Khóa học lần này nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện triển khai các dự án đầu tư xây dựng nói chung và hạ tầng kỹ thuật nông thôn cho các cán bộ là công chức địa chính – xây dựng cấp xã từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng nông thôn mới đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Thành phố Hà Nội. Ông Trần Hữu Hà đề nghị học viên khóa học bố trí lên lớp đầy đủ, tuân thủ đúng nội quy, quy định học tập và tích cực thảo luận các tình huống trong thực tiễn công việc để chia sẻ kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Với phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên làm trung tâm, coi trọng sự tương tác giữa giảng viên với học viên và học viên với học viên về nội dung các chuyên đề, cũng như về các tình huống thực tế, khóa học sẽ giúp cho học viên nắm bắt một cách cơ bản, có hệ thống các yêu cầu, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực thi công vụ trên địa bàn Thành phố.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị