AMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 09/7 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.  

20180710 143912

Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có bà Phạm Thị Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, bà Quách Thị Huệ Linh – Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, cùng toàn thể Ban Giám đốc và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện

20180710 143824

Ông Nguyễn Anh Dũng – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2018 Học viện đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao. Với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, Học viện đã thực hiện đồng bộ các mặt hoạt động: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý nhà nước cho cán bộ - viên chức trong Ngành, các lớp hành nghề hoạt động xây dựng, đặc biệt là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961, tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành; Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc; Đảm bảo đời sống, thu nhập của cán bộ viên chức; vv…

Xác định công tác đào tạo bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã kịp thời chỉ đạo tập trung mở lớp tại các địa phương, doanh nghiệp; Xây dựng các chương trình đào tạo mới; Biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung tài liệu; Giao chỉ tiêu mở lớp cụ thể cho từng đơn vị theo từng thời điểm trong năm. Kết quả là 6 tháng đầu năm 2018, Học viện đã tổ chức được 103 lớp với 7.506 học viên, đạt 49% (105/210) về số lớp và 73,4% (7.506/10.215) về số học viên so với kế hoạch đăng ký với Bộ; đạt 41,2% (103/250) về số lớp so với kế hoạch phấn đấu của Học viện năm 2018

Kết quả đào tạo bồi dưỡng sáu tháng đầu năm năm 2018

Số TT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2018

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2018

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

Thực hiện

So với kế hoach 2018 (%)

     

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

1

Lớp

210

250

103

49

41,2

2

Học viên

10.215

-

7.506

73,4

 

Nét nổi bật trong kết quả hoạt động của Học viện 6 tháng đầu năm là đã tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án 1961. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức triển khai một cách quyết liệt ngay từ đầu năm, nhằm đẩy nhanh công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và phát triển đô thị các cấp. Sáu tháng qua, Học viện đã tổ chức 19 lớp với 722 học viên tại 10 tỉnh, thành trên địa bàn cả nước; Triển khai thực hiện biên soạn tài liệu, bổ sung cập nhật bài giảng các chương trình theo Đề án.

Song song với công tác đào tạo bồi dưỡng, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Học viện phần lớn được triển khai đều và đảm bảo về mặt chất lượng. Nhiều đề án/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về mặt khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên Học viện.

Để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Học viện đã đề ra 7 giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mở rộng thị trường; Chủ động tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; Tập trung triển khai thực hiện Đề án 1961; Hoàn thiện, chỉnh sửa, biên soạn hệ thống chương trình - tài liệu; Tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự; Tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các đơn vị tự chủ một phần; Tăng cường bổ sung đội ngũ giảng viên cơ hữu/kiêm nhiệm; Thực hiện tiết kiệm, tăng nguồn thu; Nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức ....

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những nỗ lực kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Học viện. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo cũng như sự cố gắng nhiều mặt của tập thể cán bộ, viên chức Học viện. Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ, lực lượng giảng viên cơ hữu của Học viện hiện nay còn khá mỏng, trong thời gian tới, để tạo dựng thương hiệu, AMC cần chú trọng và quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng.

20180710 143753

Ông Nguyễn Tiến Hội – Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 của Học viện, đồng thời kiến nghị các giải pháp xúc tiến mở lớp, xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu, nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác cả năm 2018./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị