Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại Sơn La

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Sáng 11/6/2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) phối hợp với Sở Xây dựng Sơn La tổ chức khai giảng khóa “Đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961”.

Tham dự Lễ khai giảng khóa học có ông Phan Minh Châu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La; ông Phạm Văn Bộ - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị cùng đông đủ học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện; chủ tịch UBND các phường, xã và cán bộ quy hoạch chức danh này trên địa bàn tỉnh Sơn La.

1106d

Thành phố Sơn La

Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án 1961) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 25/10/2010 với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên phạm vi cả nước. Ngày 08/01/2016, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020 và mở rộng đối tượng tham gia học tập theo Đề án.

Khóa học diễn ra trong 05 ngày (từ 11/6/2018 đến 15/6/2018) học viên sẽ được truyền đạt các nội dung: Tổng quan về phát triển đô thị; quản lý quy hoạch đô thị và một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới; quản lý không gian kiến trúc cảnh quan và bảo tồn di sản; quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý dự án đầu tư xây dựng (một số điểm mới trong công tác quản lý dự án trên địa bàn cấp Huyện);vấn đề về vốn, chính sách và giải pháp về vốn cho xây dựng và phát triển đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị (giới thiệu về Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018); định hướng về xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật – môi trường đô thị và giải pháp thực hiện; quản lý phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu...

Kết thúc khóa học, căn cứ vào quá trình học tập và kết quả bài kiểm tra, học viên đạt yêu cầu của khóa học sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình “Bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Chương trình 3 theo Đề án 1961”./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị