AMC nghiệm thu đề tài RD 82-17

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 02/4/2018, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã  tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ  “Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành”, mã số RD 82-17, TS. Nguyễn Công Khối Phó Giám đốc Học viện là Chủ tịch Hội đồng.

RD 82-17

Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài

Báo cáo trước Hội đồng, Chủ nhiệm Đề tàiĐỗ Thị Diễm cho biết,để phát huy vai trò của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn đời sống xã hội nói chung và trong lĩnh vực Xây dựng nói riêng, phải thông qua công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. Một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả nhất là biên soạn và phát hành các cuốn sổ tay/cẩm nang hỏi – đáp về pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế, chưa có “cuốn” sổ tay điện tử hỏi đáp về pháp luật xây dựng nào được xây dựng một cách khoa học, vừa phản ánh đầy đủ các lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng, vừa tiện dụng, đáp ứng nhu cầu tra cứu của bạn đọc. Từ thực tế đó AMC đã đề nghị và được Bộ cho phép triển khai Đề tài này.

Mục tiêu của đề tài là: (1) Tập hợp câu hỏi và trả lời các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng; tập hợp những câu hỏi phản hồi từ các địa phương, tình huống thực tiễn trong quá trình áp dụng; (2) Phân loại (các câu hỏi và trả lời) theo lĩnh vực, cập nhật thông tin 2 chiều; (3) Xây dựng sổ tay điện tử nhằm giải đáp những vướng mắc gặp phải khi vận hành/áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể là Xây dựng và đưa vào vận hành chuyên mục Hỏi – đáp về pháp luật xây dựng trên Website AMC.

Sản phẩn của đề tài là Sổ tay điện tử hỏi - đáp về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng thể hiện qua chuyên mục Hỏi – đáp về pháp luật xây dựng trên Website AMC và Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, các ủy viên Hội đồng đánh giá cao cố gắng của nhóm tác giả trong việc nghiên cứu, xây dựng Sổ tay điện tử hỏi – đáp về pháp luật xây dựng. Về cơ bản, Sổ tay đã bám sát mục tiêu, đối tượng và có tính ứng dụng cao, đạt yêu cầu cả về nội dung và giao diện. Tuy nhiên, những người thực hiện Đề tài cần nghiên cứubổ sung thêm một số nút tiện ích như in, trở về; cần lược bỏ một số câu hỏi – đáp thuần túy về nội dung văn bản. Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng, cần chỉnh sửa, sắp xếp lại, đồng thời lược bớt một số mục/lĩnh vực. Trong báo cáo thực hiện Đề tài, cần bổ sung thêm các vấn đề về công nghệ tiêu chuẩn công nghệ thông tin được sử dụng trong thiết kế và vận hành Sổ tay.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, Phó Chủ nhiệm Đề tài Nguyễn Quốc Khiêm đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và giải trình một số vấn đề có liên quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Công Khối nhất trí với các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, đồng thời yêu cầu những người thực hiện Đề tài khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và Sổ tay điện tử hỏi - đáp theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồngđể bảo vệ tại Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ.

Với những kết quả đã đạt được, đề tài RD 82-17 Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đã được Hội đồng Khoa học chuyên ngành cấp Cơ sở AMC nhất trí nghiệm thu và xếp loại khá./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị