AMC Bồi dưỡng giảng viên nguồn khu vực phía Bắc theo Đề án 1961

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp theo thành công của các khóa đào tạo năm 2016, ngày 22/8/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tổ chức khai giảng khóa Đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn khu vực phía Bắc theo Đề án 1961 - K1/2017.

2208a

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Công Khối - Phó Giám đốc Học viện; cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn – nghiệp vụ các đơn vị có liên quan, cùng đông đủ học viên Khóa học là trưởng, phó các phòng ban chuyên môn thuộc các Sở Xây dựng khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai giảng Khóa học, TS. Nguyễn Công Khối – Phó Giám đốc Học viện cho biết, ngày 25/10/2010 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg về việc phê duyệt  Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp (Đề án 1961). Đây là một Đề án quan trọng có tính đột phá trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Sau 5 năm thực hiện, trên cơ sở đánh giá hiệu quả đã đạt được và nhu cầu thực tiễn, Chính phủ đã đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020; giao Bộ Xây dựng tổ chức biên soạn tài liệu, thực hiện đào tạo bồi dưỡng các chương trình 1, 2, 3, 6, 7 và giảng viên nguồn; giao các địa phương tổ chức đào tạo bồi dưỡng các chương trình 4,5 và 8.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Đề án, trong đó có việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp bồi dưỡng giảng viên nguồn cho các địa phương. Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm tổ chức các khóa đào tạo năm 2016. Để đảm bảo nguồn giảng viên cho các địa phương tự tổ chức đào tạo cho các đối tượng được phân cấp, năm 2017, Bộ Xây dựng tiếp tục giao cho Học viện tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng giảng viên nguồn tại ba miền Bắc, Trung, Nam.

Để tổ chức thành công Khóa học này, Học viện sẽ phân công những giảng viên giàu kinh nghiệm chuyên môn, có phương pháp sư phạm, có khả năng truyền đạt các kiến thức, kỹ năng,....tham gia giảng dạy tại Khóa học.  Đối với học viên, TS. Nguyễn Công Khối yêu cầu cần nghiêm túc học tập, chủ động, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế để nắm vững các kiến thức, kỹ năng và phương pháp truyền đạt nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với 03 đối tượng được phân cấp cho địa phương bao gồm: (1) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã của các thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã thuộc tỉnh; (2) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn; (3) Công chức địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường phường, thị trấn và công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã thuộc thành phố, thị xã.

Trong thời gian 04 ngày của khóa học (từ 22 - 25/8/2017), bên cạnh các lĩnh vực chuyên môn về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, học viên còn được trao đổi, thảo luận về phương pháp, kỹ năng giảng dạy; phương pháp xây dựng và bảo vệ kế hoạch, dự toán kinh phí các khóa đào tạo được Đề án phân cấp cho địa phương; được bố trí 01 buổi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế. Kết thúc thời gian học tập, mỗi học viên đều phải thực hành giảng thử trước Hội đồng để đánh giá kết quả và công nhận giảng viên giảng dạy tại địa phương cho các đối tượng nêu trên.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, lớp Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961 sẽ tiếp tục được tổ chức tại các khu vực miền Trung – Tây nguyên và miền Nam./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị