AMC sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2017

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 06/7 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.  

IMG 7464

Ông Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, có bà Phạm Thị Huyền – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, ông Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Trưởng phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, ông Bùi Đức Hưng – nguyên Giám đốc AMC, cùng Ban Giám đốc và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện. Đại diện một số cơ quan báo chí – truyền thông đã đến dự và đưa tin về Hội nghị.

IMG 7477

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2017 Học viện cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, Học viện đã thực hiện đồng bộ các mặt hoạt động: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý nhà nước của Ngành; Các lớp hành nghề hoạt động xây dựng. Đặc biệt là tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp về quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo Đề án 1961; Tập huấn văn bản pháp luật; Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động; Bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng và tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu; Xây dựng sửa đổi chương trình, tài liệu cũ; Nghiên cứu các đề tài, dự án; Rà soát sửa đổi quy chế nội bộ để đáp ứng với tình hình hiện tại; Tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất; Đảm bảo đời sống thu nhập của cán bộ viên chức. Tạo tiền đề cho 6 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Xác định công tác đào tạo bồi dưỡng là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đã kịp thời chỉ đạo tập trung mở các lớp tại các địa phương, doanh nghiệp; các lớp tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng; các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức trong Ngành; vv... Trong đó, đặc biệt chú trọng các khóa đào tạo thuộc Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp” (Đề án 1961). Kết quả là 6 tháng đầu năm 2017, Học viện đã tổ chức được 115 lớp với 4.853 học viên, vượt 12% (115/103) về số lớp và đạt 90% (4.853/5.371) về số học viên so với kết quả cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2016; đạt 55% (115/210) về số lớp và 49,2% (4.853/9.860) về số học viên so với kế hoạch đăng ký với Bộ năm 2017.

Nét nổi bật trong kết quả hoạt động của Học viện 6 tháng đầu năm là đã tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án 1961. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức triển khai một cách quyết liệt ngay từ đầu năm, nhằm đẩy nhanh công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ xây dựng và phát triển đô thị các cấp. Sáu tháng qua, Học viện đã tổ chức 17 lớp với 647 học viên tại 14 tỉnh, thành trên phạm vi cả nước; xây dựng Sổ tay giới thiệu Đề án.

Kết quả  ĐTBD sáu tháng đầu năm năm 2017

Số TT

Chỉ tiêu

Thực hiện

Kế hoạch

% so với

6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2016

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

Cùng kỳ 2016

Kế hoach 2017

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

A

Tổng số

             

1

Lớp

115

103

210

235

112

55

47,2

2

Học viên

4.853

5.371

9.860

11.200

90

49,2

43,3

B

Riêng các lớp thuộc Đề án 1961

             

1

Lớp

17

22

-

-

77

-

-

2

Học viên

647

895

-

-

72,2

-

-

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Học viện hết sức chú trọng việc hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu, bổ sung các tình huống thực tế, cập nhật các thông tin mới về cơ chế chính sách... đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn của học viên. 6 tháng đầu năm 2017, Học viện đã tổ chức rà soát, đánh giá đề cương chương trình Đề án 1961; bổ sung, chỉnh sửa kịp thời các bộ tài liệu phục vụ các loại hình đào tạo bồi dưỡng khác của Học viện như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cho chính quyền địa phương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức trong hệ thống; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; ...

Công tác nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế luôn được lãnh đạo Học viện quan tâm chỉ đạo, 6 tháng qua, Học viện đã tạo dựng và duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các địa phương, ... tổ chức thành công một số hội thảo, xúc tiến tham gia các dự án để triển khai các khóa đào tạo với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và tham gia giảng dạy của các chuyên gia nước ngoài.

Để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Học viện đã đề ra 7 giải pháp chủ yếu như: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị mở rộng thị trường; Chủ động tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành; Tập trung triển khai thực hiện Đề án 1961; Hoàn thiện, chỉnh sửa, biên soạn hệ thống chương trình - tài liệu; Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự; Đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các đơn vị tự chủ; Thực hiện tiết kiệm, tăng nguồn thu; Nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức ....

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao những nỗ lực cũng như kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm của Học viện. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo cũng như sự cố gắng nhiều mặt của tập thể cán bộ, viên chức Học viện. Tuy nhiên, cũng cần thấy rõ, lực lượng giảng viên cơ hữu của Học viện hiện nay còn khá mỏng, trong thời gian tới, để tạo dựng thương hiệu, AMC cần chú trọng và quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên cả về số lượng và chất lượng.

IMG 7504

Tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến đều nhất trí với Báo cáo kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 của Học viện, đồng thời kiến nghị các giải pháp xúc tiến mở lớp, nâng cao chất lượng giảng dạy, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu, nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác cả năm 2017./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị