Tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Phú Thọ

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Nhằm cung cấp kiến thức và triển khai hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, đồng thời giúp các cá nhân, đơn vị cập nhật và trao đổi các kiến thức mới bổ sung, thay thế của thông tư mới, Ngày 19/5/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ tổ chức khóa tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng tại Phú Thọ.

1905c

Toàn cảnh khóa tập huấn

Tham dự Lễ Khai mạc khóa tập huấn có ông Trương Xuân Chí - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ; ông Hoàng Thọ Vinh - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; TS. Hoàng Hải - Trưởng Khoa Quản lý đô thị, Học viện; cùng đông đủ học viên tham gia khóa học.

Nội dung khóa tập huấn gồm: Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015 ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng nhằm giúp các cá nhân đơn vị hiểu rõ nội dung và dễ dàng thực hiện vào trong công tác chuyên môn đạt hiệu quả cao, góp phần cho sự nghiệp phát triển của đơn vị, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị