AMC nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở của Khoa Quản lý xây dựng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 17/5/2017, Hội đồng Khoa học chuyên ngành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC/Học viện) đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Cơ sở  “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hành và bảo trì công trình xây dựng” - mã số CS 01 – 16 do Khoa Quản lý xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Trần Hữu Hà – Giám đốc Học viện là chủ tịch Hội đồng.

1036-1d466795f983a2f81dcc630cda8c5d97

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài, ThS. Trần Quốc Cường – thành viên Ban chủ nhiệm đề tài cho biết, sau hơn sáu tháng triển khai, những người thực hiện đã hoàn thành việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hành và bảo trì công trình xây dựng. Với thời lượng 20 tiết, chương trình bao gồm 05 chuyên đề: (1) Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới công tác bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; (2) Bảo hành và bảo trì kết cấu bê tong cốt thép; (3) Bảo trì kết cấu thép và kim loại; (4) Bảo trì thiết bị công trình; (5) Bảo trì vật liệu/lớp hoàn thiện công trình.

Đánh giá kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đều nhất trí về sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài, các chuyên đề trong chương trình đều phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tế. Đề tài đã được thực hiện một cách công phu, khoa học, có tính sáng tạo.

Tuy nhiên để tăng thêm hiệu quả cho kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đề nghị những người thực hiện đề tài cần điều chỉnh, cân đối thời lượng giữa các chuyên đề. Đối với các chuyên đề 3 và 5, cần bổ sung, hoàn thiện thêm các nội dung về bảo trì, bảo hành. Với mỗi chuyên đề, cần bổ sung, trích dẫn tài liệu tham khảo, thống nhất các thuật ngữ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Trần Hữu Hà nhất trí với các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng đề nghị, nhóm tác giả cần xác định rõ hơn đối tượng để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp; nghiên cứu, chỉnh sửa thêm về hình thức trình bày và nội dung chương trình; bổ sung các văn bản có liên quan đến bảo hành, bảo trì; bổ sung các vấn đề/sự cổ thường xảy ra gắn liền với thực tiễn và kỹ năng xử lý các tình huống…

Với những kết quả đã đạt được, đề tài cấp Cơ sở “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hành và bảo trì công trình xây dựng” - mã số CS 01 – 16 đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại khá./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị