Tin tức nổi bật

.

Để nâng cao trình độ chuyên môn – nghiệp vụ cho cán bộ -viên chức các đơn vị thuộc Tập đoàn, Ngày 22/5/2017, tại trụ sở Hoàng Quân Group (286-288 ...