Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Xây dựng Trình độ B1 Chuẩn Châu Âu

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1. BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 4. -------------
 5. Số : 54/TB-HVCBXD
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 3. ------------------------------

                    Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018

 1. Thông báo

  Mở lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Xây dựng

 2. Trình độ B1 Chuẩn Châu Âu

  Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

   (Học ngoài giờ hành chính)

Kính gửi- Thủ trưởng đơn vị;

                - Các tổ chức;

                - Các cá nhân có nhu cầu

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo mở lớp Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Xây dựng trình độ B1 chuẩn Châu Âu với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khoá học:

Tăng cường kỹ năng nghe, nói và ôn tập, bổ sung kiến thức ngữ pháp từ vựng về chuyên ngành Xây dựng nhằm tăng cường khả năng làm việc và giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh trong môi trường Xây dựng.

2. Thời gian học:

Khoá học thực hiện trong 27 buổi, tuần học 02 buổi, học vào buổi tối các ngày thứ Tư, Sáu, từ 18h00 - 21h00 (có thể linh hoạt về thời gian).

3. Giảng viên:

Giảng viên của Học viện: Tham gia giảng dạy là các giảng viên có kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy hiện đại và lôi cuốn. Ngoài ra, khóa học còn có sự tham gia của giảng viên người nước ngoài để tăng cường khả năng giao tiếp cho người học.

4. Tài liệu: Giáo trình English for Construction Industry.

5. Đối tượng học viên: Cán bộ công tác tại các Công ty, các Tổng Công ty, các Tập đoàn, Doanh nghiệp và các cá nhân (đã có kiến thức Tiếng Anh trình độ sơ cấp) có nhu cầu.

6. Kinh phí:    

Mức thu học phí là 3.500.000 đồng/người (đã bao gồm tài liệu).

Học viên tự túc tiền ăn, ở, đi lại trong quá trình học tập.

7. Chứng nhận: Kết thúc khoá học, các học viên đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

8. Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Các đơn vị cử cán bộ thuộc các đối tượng trên tham dự lớp học gửi danh sách (theo mẫu) về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị – Km 10, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

ĐT: 024.33120725;

Fax: 04.38546319

Website: www.amc.edu.vn.

Email: amc_hn@edu.vn

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu VT, QLĐT, HTQT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

  

Trần Hữu Hà

 

Mẫu đăng ký học lớp

Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Xây dựng

Đơn vị: ………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Số điện thoại: ………………………        Fax:………………….

Đăng ký các cán bộ có tên dưới đây tham gia lớp học

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

ĐT di động

         
         
         
         

Gửi phản hồi tin/bài