Công văn số 85/HVCBXD-QLĐT ngày 29/3/2018 của AMC: V/v tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban quản trị nhà chung cư về quản lý bảo trì, vận hành hệ thống PCCC và ứng phó hỏa hoạn tại các nhà chung cư cao tầng

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

----------

Số: 85/HVCBXD-QLĐT

V/v tổ chức Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban quản trị nhà chung cư về quản lý bảo trì, vận hành hệ thống PCCC và ứng phó hỏa hoạn tại các nhà chung cư cao tầng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 Kính gửi: Ban quản trị nhà chung cư

Hiện nay, xu hướng đô thị hóa đã khiến chung cư cao tầng trở thành hạng mục công trình khá phổ biến tại các thành phố lớn. Trong thời gian vừa qua, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong nhiều tòa nhà chung cư chưa được đảm bảo nên xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Bởi vậy, ngoài việc phải trang bị đầy đủ hệ thống còi báo cháy, họng nước cứu hỏa tại chỗ và lối thoát hiểm. Ban quản trị nhà chung cư phải thường xuyên tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn và vận hành hệ thống PCCC trong các toà nhà chung cư cao tầng.

Trước yêu cầu cần thiết phải trang bị các kiến thức về PCCC cho Ban quản trị nhà chung cư, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Ban quản trị nhà chung cư về quản lý bảo trì, vận hành hệ thống PCCC và ứng phó hỏa hoạn tại các nhà chung cư cao tầng”.

- Thời gian tập huấn: 01 ngày/khóa – trong tháng 4 dự kiến tổ chức 02 khóa tập huấn (ngày 14/4/2018 và ngày 21/4/2018).

- Địa điểm tổ chức: tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.

- Kinh phí khóa tập huấn: 300.000đồng/người (Ba trăm nghìn đồng)

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị đề nghị Ban quản trị cử cán bộ tham gia khóa tập huấn trên. Danh sách đăng ký xin gửi qua Email hoặc đăng ký trực tiếp qua điện thoại theo địa chỉ:

Phòng Quản lý đào tạo – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10 đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 024.35522216 – 024.33120633; Fax: 024.33120209

Email: khpt.amc@gmail.com (Liên hệ đ/c Hà Giang – 0912.376.996)

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hữu Hà

 

 CHƯƠNG TRÌNH

TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ VỀ QUẢN LÝ BẢO TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PCCC VÀ ỨNG PHÓ HỎA HOẠN TẠI CÁC NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG

Thời gian học: 08 tiết (01 ngày)

1. Đối tượng: Các thành viên Ban quản trị và cư dân tại các nhà chung cư

2. Mục đích: Thông qua chương trình các học viên sẽ nắm bắt được các kiến thức pháp luật cần thiết, các hiểu biết quan trọng về hệ thống PCCC, các kỹ năng bảo vệ tính mạng khi xảy ra hỏa hoạn tại các tòa nhà chung cư cao tầng.

3. Giảng viên: Tham gia giảng dạy là giảng viên của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

4. Nội dung chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Những kiến thức quan trọng về hệ thống PCCC

a. Những kiến thức pháp luật về quản lý hệ thống PCCC nhà chung cư cao tầng

- Vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng với hệ thống PCCC của tòa nhà

- Quyền và nghĩa vụ của Ban quản trị tòa nhà trong công tác giám sát hệ thống PCCC nhà chung cư

- Trách nhiệm của các cơ quan QLNN có liên quan đến công tác PCCC

b. Những kiến thức chung về hệ thống PCCC

- Các quy định của ngành xây dựng về an toàn phòng chống cháy nổ trong công trình

- Yêu cầu và các quy định khi thiết kế hệ thống PCCC nhà chung cư

04

2

Công tác quản lý vận hành hệ thống, thiết bị PCCC tại nhà chung cư

- Giới thiệu chung các trang thiết bị PCCC tại nhà chung cư cao tầng

- Công tác quản lý vận hành và bảo trì hệ thống PCCC tại nhà chung cư

02

3

Kỹ năng ứng phó hỏa hoạn tại các nhà chung cư cao tầng

- Các kỹ năng đề phòng hỏa hoạn

- Các kỹ năng bảo vệ tính mạng khi xảy ra hỏa hoạn

- Các việc cần làm sau khi đám cháy được dập tắt

02

Gửi phản hồi tin/bài