Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: 395/KH-HVCBXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Học viện xây dựng kế hoạch tổ chức “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”, gồm các nội dung như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

- Phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, thể hiện lòng kính trọng và biết ơn các thầy cô giáo;

- Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, phục vụ tốt”, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Tri ân các giảng viên kiêm chức, kiêm nhiệm và các thế hệ giảng viên đã góp công sức xây dựng Học viện qua các thời kỳ.

II/ Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 9h30 ngày 17/11/2017

Địa điểm: Hội trường lớn (nhà B), Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Km10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

III/ Thành phần:

- Nguyên Lãnh đạo Bộ Xây dựng

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Xây dựng;

- Giảng viên kiêm chức;

- Cán bộ hưu trí của Học viện;

- Các Tổng công ty; Công ty

- Vụ Đào tạo - Ban Tổ chức Trung ương

- Vụ Đào tạo - Bộ Nội vụ;

- Vụ HCSN - Bộ Tài chính;

- Các tổ chức quốc tế;

- Các Hiệp, Hội nghề nghiệp;

- Các Sở Xây dựng, Sở Nội vụ (gần TP Hà Nội).

- Các Trường Học; Lớp học;

- Toàn thể các đồng chí cán bộ, giảng viên, viên chức trong Học viện đối với (Phân viện miền Trung, Phân viện miền Nam tổ chức tại Phân viện).

IV/ Nội dung chương trình:

1. Đón tiếp đại biểu

2. Văn nghệ chào mừng

3. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

4. Đọc thư chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam của Bộ trưởng

5. Phát biểu của lãnh đạo Học viện chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

6. Công bố các quyết định khen thưởng (nếu có)

7. Lãnh đạo Bộ Xây dựng phát biểu

8. Lãnh đạo Học viện đáp từ

9. Bế mạc

10. Tiệc chiêu đãi

V. Nội dung các hoạt động:

- Tổ chức Tọa đàm về giảng dạy tốt, phục vụ tốt theo kế hoạch của phòng Quản lý đào tạo;

- Tổ chức một số tiết mục văn nghệ của Công đoàn và đoàn thanh niên chào mừng ngày 20/11;

- Phát động phong trào vệ sinh toàn Học viện theo kế hoạch Đoàn thanh niên.

VI. Phân công nhiệm vụ:

- Đồng chí Nguyễn Công Khối chỉ đạo về công tác chuyên môn.

- Đồng chí Nguyễn Anh Dũng chỉ đạo công tác tổ chức.

1. Văn phòng

- Lên danh sách khách mời; gửi giấy mời; đón tiếp đại biểu;

- In băng zôn, khẩu hiệu;

- Liên hệ với công an phường về công tác an ninh trật tự trong ngày kỷ niệm;

- Điều hành chung công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ;

- Chuẩn bị hội trường: Khánh tiết, hoa tươi, market; băng Zôn;

- Chuẩn bị phương tiện xe ô tô đưa đón khách;

- Chuẩn bị hoa tặng trong buổi lễ;

- Thông báo cho cán bộ, giảng viên, viên chức đến dự buổi lễ đủ đúng giờ với trang phục lịch sự;

- Chủ trì, chỉ đạo Đoàn thanh niên dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh trong khuôn viên Học viện.

2. Phòng Quản lý đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, Viện, Trung tâm tổ chức Tọa đàm dạy tốt, phục vụ tốt;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách bình xét khen thưởng đối với khối giảng viên trình Hội đồng thi đua khen thưởng của Học viện.

3. Phòng tổ chức cán bộ

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đào tạo tổng hợp danh sách, trình Hội đồng bình xét khen thưởng đối cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt và xuất sắc trong công tác giảng dạy;

- Tập hợp các danh hiệu thi đua năm 2016 để trao tặng;

- Đề nghị danh sách hỗ trợ quà cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhân ngày 20/11.

4. Phòng Kế hoạch-tài chính

Chuẩn bị dự trù kinh phí kỷ niệm ngày 20/11 cho cán bộ, giảng viên, viên chức và khách mời dự.

5. Trung tâm dịch vụ

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức lao động vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan sạch đẹp;

- Đảm bảo an ninh trật tự trong ngày kỷ niệm;

- Chuẩn bị tiệc chiêu đãi.

6. Trung tâm thông tin và thư viện

- Thông báo chương trình, kế hoạch ngày kỷ niệm lên website, chụp ảnh tư liệu, đăng tin về lễ kỷ niệm.

7. Tạp chí xây dựng và đô thị

- Chuẩn bị Tạp chí của Học viện;

- Chuẩn bị bài phát biểu khai mạc chào mừng ngày 20/11 (Bài phát biểu của Lãnh đạo BXD và bài phát biểu của Giám đốc Học viện).

8. Công đoàn, đoàn thanh niên

- Tổng vệ sinh sân trường;

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng trong buổi lễ;

- Điều động các đoàn viên hỗ trợ các hoạt động.

9. Các đơn vị khác của Học viện

Cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công đảm bảo ngày Lễ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm./.

Nơi nhận:

        - Ban giám đốc (để b/c);

        - Các đơn vị trực thuộc;

        - Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Trần Hữu Hà

Gửi phản hồi tin/bài