Thông báo tập huấn quy định mới về chi phí QL dự án; tư vấn ĐTXD

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật,.... trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế, Học viện luôn chú trọng công tác xây dựng và đổi mới chương trình, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Dưới đây, Website AMC xin trân trọng giới thiệu Chương trình tập huấn Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

    cham doXem chương trình tại đây

AMC mong muốn được cộng tác với các địa phương/đơn vị để triển các khóa tập huấn kể trên.

Địa chỉ liên hệ mở lớp: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội,  ĐT: (04) 3120207/33120201/35522216;  Fax: (04) 8546319;  Email:  hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài