Thông báo tập huấn Nghị định 42/2017/NĐ-CP ... về QL dự án ĐTXD

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tổ chức phổ biến, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật,.... trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tế, Học viện luôn chú trọng công tác xây dựng và đổi mới chương trình, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Dưới đây, Website AMC xin trân trọng giới thiệu Chương trình tập huấn Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

    cham doXem chương trình tại đây

AMC mong muốn được cộng tác với các địa phương/đơn vị để triển các khóa tập huấn kể trên.

Địa chỉ liên hệ mở lớp: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội,  ĐT: (04) 3120207/33120201/35522216; Fax: (04) 8546319;  Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài