Thông báo mở các lớp bồi dưỡng cho các đơn vị Khu vực phía Bắc

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
 1.           BỘ XÂY DỰNG
 2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
 3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
 4.       Số : 47/TB-HVCBXD
 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 1. THÔNG BÁO
  Mở các lớp Bồi dưỡng cho các đơn vị khu vực phía Bắc
  Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  (Các lớp khai giảng trong tháng 6 năm 2020)

Kính gửi- Thủ trưởng đơn vị;

                - Các tổ chức;

                - Các cá nhân có nhu cầu   

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, hàng tháng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Đào tạo bồi dưỡng tại Học viện và các địa phương. Trong tháng 6/2020, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc học tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

1. LỚP BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

- Khai giảng: Khai giảng ngày 13/6/2020

- Thời gian: học cả ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. (sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 16h30).

- Kinh phí khoá học:

+ Học Quản lý dự án ĐTXD: 1.100.000đ/học viên

+ Học Nghiệp vụ đấu thầu: 800.000đ/học viên

+ Học Quản lý dự án và Đấu thầu: 1.700.000đ/học viên

2. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 - Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020   

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày

- Kinh phí khoá học: 1.500.000đ (Học trong 10 buổi tối)

3. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.200.000đ/học viên (Học trong 04 buổi tối)

4. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

5. LỚP BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

- Khai giảng: Lớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.300.000đ/học viên (Học trong 06 buổi tối)

6. LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày

- Kinh phí khóa học: 1.450.000đ/học viên (Học trong 08 buổi tối)

7. LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.000.000đ/học viên (Học trong 05 buổi tối)

8. LỚP BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN 

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 800.000đ/học viên (Học trong 04 buổi tối)

9. LỚP BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

- Khai giảngLớp học dự kiến khai giảng trong tháng 6/2020

- Thời gian: học các buổi tối trong tuần từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày.

- Kinh phí khoá học: 1.350.000đ/học viên (Học trong 08 buổi tối)

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: 024.35522216 – 024.33120633 - 024.33120207; Fax: 024.33120209; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLĐT. 

GIÁM ĐỐC

                           

 

Trần Hữu Hà

Bình luận   

 
#1 Huệ Thứ 4-04-18 18:22
Bạn gửi thông tin cần giải đáp về hộp thư của Học viện nhé. Học viện sẽ trả lời thắc mắc của bạn. Trân trọng cảm ơn. Email:
Trích dẫn
 

Gửi phản hồi tin/bài