Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư ngoài giờ hành chính, khai giảng tháng 9/2018 tại Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
  1.           BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
  1. THÔNG BÁO
  2. Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư
  3. Học tại: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  4. (Học ngoài giờ hành chính - Từ 18h00 đến 21h00 hàng ngày)
  5. Khai giảng: tháng 9 năm 2018

Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị

                - Các cá nhân có nhu cầu

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên Khóa học: Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ QL vận hành nhà chung cư

2- Thời gian khai giảng và địa điểm học:

Khai giảng: tháng 9 năm 2018

Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 2.600.000đ/học viên (Học trong 10 buổi tối)

Các đơn vị và cá nhân gửi danh sách đăng ký học hoặc đăng ký trực tiếp về địa chỉ:

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. ĐT: - (024)33120207/35522216;  Fax: 024.38546319; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn;

                                                                                               Theo Thông báo số 56/TB-HVCBXD

ngày 29/8/2018 của Học viện CBQLXD&ĐT

Các mục/tin/bài khác có liên quan:

Gửi phản hồi tin/bài