Lãnh đạo Học viện

.

In bài này
Xem với cỡ chữ :

 

Giám đốc Trần Hữu Hà

     

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Trần Hữu Hà

- Sinh ngày: 01/11/1964

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật 

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VII; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điện thoại cơ quan: (024) 35523811

 

Phó Giám đốc Phạm Văn Bộ

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Phạm Văn Bộ

- Sinh ngày: 20/10/1966

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điện thoại cơ quan: (024) 33120200

 

Phó Giám đốc Nguyễn Anh Dũng

       Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

- Sinh ngày: 09/12/1961

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điện thoại cơ quan: (024) 33543167

 

Phó Giám đốc Lưu Đức Minh

   ảnh thẻ sếp Minh copy copy             Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Lưu Đức Minh

- Sinh ngày: 13/9/1980

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quy hoạch

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Điện thoại cơ quan: