Lãnh đạo Học viện

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

 

Giám đốc Trần Hữu Hà

        

Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Trần Hữu Hà

- Sinh ngày: 01/11/1964

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kỹ thuật 

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VII; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Phó Giám đốc Phạm Văn Bộ

    IMG 8023          Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Phạm Văn Bộ

- Sinh ngày: 20/10/1966

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Phó Giám đốc Nguyễn Anh Dũng

    PGĐ Dũng 31.08.2020 02    Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Nguyễn Anh Dũng

- Sinh ngày: 09/12/1961

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế xây dựng

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Phó Giám đốc Lưu Đức Minh

   PGĐ Minh 31.08.2020  Tóm tắt sơ yếu lý lịch:

- Họ và tên: Lưu Đức Minh

- Sinh ngày: 13/9/1980

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quy hoạch

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Gửi phản hồi tin/bài