Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Lập quy hoạch và quy trình lập dự án xây dựng công trình

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Lập quy hoạch và quy trình lập dự án xây dựng công trình

Hỏi: Lập quy hoạch và quy trình lập dự án xây dựng công trình

Trả lời: Về việc lập quy hoạch và quy trình lập Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ Xây dựng có Công văn số 1045/BXD-QHKT, ngày 31/5/2016 trả lời UBND tỉnh Sơn La. Nội dung như sau:

- Căn cứ Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng: “Trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng…”. Vì vậy việc lập Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cửa khẩu Lóng Sập có phạm vi quy mô 2,06 ha (nhỏ hơn 5 ha) theo đề nghị của UBND tỉnh Sơn La trên cơ sở giấy phép quy hoạch được cấp theo quy định hiện hành là phù hợp.

- Để đảm bảo tính đồng bộ tổng thể, đề nghị phương án tổng mặt bằng, kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở phải phù hợp giấy phép quy hoạch; đảm bảo việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với không gian kiến trúc khu vực.

Đoan Trang

Nguồn: baoxaydung.com.vn ngày 22/6/2016

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018