Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng

Hỏi: Về việc sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng  (Văn bản số 1957/SXD-VP ngày 03/7/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)

Trả lời: (Văn bản của Bộ Xây dựng gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận)

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị “Cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm quản lý chi phí này theo các quy định có liên quan”.

Như vậy, trường hợp cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là cơ quan quản lý Nhà nước thì việc quản lý chi phí này thực hiện theo quy định của Nhà nước về quy chế tài chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

Trường hợp cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là đơn vị sự nghiệp thì việc quản lý chi phí này thực hiện theo quy định của Nhà nước về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp...

Chi phí quản lý nghiệp vụ quy hoạch bao gồm các khoản chi phí hỗ trợ bộ phận tham gia trực tiếp công tác quản lý đồ án quy hoạch (như chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc ngoài giờ theo quy định (nếu có), chi tiền điện, điện thoại, cước phí Internet, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm...).

Vì vậy, cơ quan quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch, sử dụng kinh phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch xây dựng để chi trả các khoản chi phí trên là phù hợp với quy định.

       Theo Linh Nguyễn

Nguồn: Baoxaydung.com.vn ngày 09/9/2018

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018