Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Cơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp?

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Cơ quan nào duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp?

Hỏi: Theo quy định hiện hành về xây dựng thì cơ quan nào có chức năng thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong khu công nghiệp?

(Câu hỏi của ông Vũ Tùng - Ninh Bình)

01cham doThẩm quyền duyệt quy hoạch xây cụm công nghiệp

01cham doCấp nào duyệt dự toán chi phí quy hoạch đô...

01cham doChi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết đô...

01cham doViệc lập quy hoạch phân khu đô thị

Trả lời:

Đối với các khu công nghiệp ngoài khu kinh tế, UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh (theo Điều 34 Luật Xây dựng năm 2014).

       Bộ Xây dựng

Nguồn: Chinhphu.vn ngày 18/6/2018

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018