Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp

Hỏi: Theo quy định hiện hành về xây dựng thì cơ quan nào có chức năng thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong khu công nghiệp?

(Câu hỏi của bạn Vũ Tùng

tại hòm thư vtt3012@gmail.com)

Trả lời:

Đối với các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế, UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh (theo Điều 34 Luật xây dựng năm 2014).

         Vụ Quy hoạch Kiến trúc

Nguồn: Moc.gov.vn ngày 07/6/2018

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018