Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội?

Phúc đáp Văn phòng Chính phủ về về thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

094417baoxaydung image001

Theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, 5 đô thị vệ tinh Phú Xuyên, Sóc sơn, Hòa Lạc, Sơn Tây và Xuân Mai có quy mô và ranh giới lớn và rộng hơn so với đô thị hiện hữu. Thực chất đây sẽ là các đô thị mới được thành lập và phát triển trên cơ sở sáp nhập đô thị hiện hữu với một số đơn vị hành chính xung quanh và thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính các đô thị trên thuộc Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quy định cuả Luật Quy hoạch đô thị (2010), thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung các đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 3 (150.000 dân) trở lên thuộc Thủ tướng Chính phủ, các đô thị mới khác thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh.

Trường hợp cụ thể đối với 5 đô thị vệ tinh trên:

Đối với các đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Sóc sơn, và Xuân Mai (đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 3 trở lên), UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung các đô thị, trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với đô thị vệ tinh Phú Xuyên (đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại 4), Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội có trách nhiệm thẩm định Quy hoạch chung, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Đối với thị xã Sơn Tây hiện hữu, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội có trách nhiệm thẩm định Quy hoạch chung, trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Hải Đăng
Báo Xây dựng điện tử ngày 03/7/2014

 

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018