Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc

Hỏi: Hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc 

Trả lời: (Công văn 51/BXD-QHKT ngày 20/10/2016 của Bộ Xây dựng gửi Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về hình thức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc)

Căn cứ theo Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng thì trình tự thực hiện hình thức tuyển chọn (Điều 4) tiến hành như sau.

Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thi tuyển, tuyển chọn (gọi tắt là Đơn vị tổ chức cuộc thi) có thể lựa chọn 01 tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành. Tổ chức, cá nhân sẽ đề xuất ít nhất 03 phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng làm cơ sở xem xét, đánh giá lựa chọn ra phương án tối ưu

       Trung tâm Thông tin – BXD

Nguồn: Moc.gov.vn ngày 20/10/2016

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018