Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Trình tự thủ tục lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Hỏi: Bạn Đỗ Trần Chương tại hòm thư chuong1950@yahoo.com hỏi :

Đồ án QHC xây dựng KKT Nam Phú Yên đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1712/QĐ-TTg, ngày 23/10/2009; Vừa qua UBND tỉnh Phú Yên có cấp Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư nước ngoài (Mỹ) đầu tư xây dựng dự án Thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa, gồm 2 khu đất: D0 (394ha) và D1(730ha), trong đó khu D0 đã có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 được duyệt và khu D1 chưa được lập quy hoạch chi tiết; Theo Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp, yêu cầu nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 cho 2 khu nói trên. Hiện đầu mối hướng dẫn dự án là Sở KH&ĐT. Tôi xin hỏi:

1. Để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án (cho phép 6 tháng), nhà đầu tư lập thẳng đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trên 2 khu đất được không? (theo đoạn cuối của Điểm a, Khoản 1, Điều 1 của Nghị Quyết 33/2008/NQQ-CP, ngày 31/12/2008: "Về việc thỉ điểm một số thủ tục cải cách hành chính...".

2. Để đúng theo trình tự thủ tục về trình tự lập, thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết, trong trường hợp này phải hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện chính xác theo quy định hiện hành; Cơ quan nào là đầu mối thụ lý hồ và hướng dẫn về trình tự thủ tục lập (hoặc điều chỉnh), thẩm định, phê duyệt? BQL KKT Phú Yên có trách nhiệm ở mức độ nào?

Trả lời:

1. Theo nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 có thể trực tiếp lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho khu D1 mặc dù chưa có quy hoạch chi tiết 1/2000 được phê duyệt, nếu được UBND tỉnh Phú Yên chấp thuận.

2. Việc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn các trình tự thủ tục về lập hoặc điều chỉnh thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết cũng như chức năng thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT và Thông tư Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018