Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Có được sử dụng lại kết quả sơ tuyển kiến trúc cho dự án mới?

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Có được sử dụng lại kết quả sơ tuyển kiến trúc cho dự án mới?

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, khi dự án mới thay đổi toàn bộ về quy mô, địa điểm và tổng mức đầu tư; giải pháp kiến trúc đã lập cũng không còn phù hợp thì sẽ không sử dụng kết quả sơ tuyển kiến trúc ở giai đoạn lập dự án cũ áp dụng cho dự án mới.

Hỏi: Theo phản ánh của ông Phạm Hữu Kiên (Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), khi lựa chọn đơn vị lập dự án (công trình thiết kế 2 bước), Chủ đầu tư thực hiện theo hình thức sơ tuyển kiến trúc. Phương án kiến trúc đã được cấp phê duyệt chấp thuận. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan nên dự án không triển khai được, chủ đầu tư đã báo cáo cơ quan quyết định đầu tư và được giới thiệu địa điểm khác. So với dự án cũ đã được phê duyệt thì dự án mới thay đổi toàn bộ về quy mô, địa điểm và tổng mức đầu tư, giải pháp kiến trúc đã lập cũng không còn phù hợp. Cơ quan quyết định đầu tư đã ra quyết định phê duyệt lại dự án.

Ông Kiên hỏi, trong trường hợp này, chủ đầu tư có được sử dụng kết quả sơ tuyển kiến trúc ở giai đoạn lập dự án cũ áp dụng cho dự án mới không?

Trả lời: Ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Kiên hỏi như sau:

Khi dự án mới thay đổi toàn bộ về quy mô, địa điểm và tổng mức đầu tư, ngoài ra giải pháp kiến trúc đã lập cũng không còn phù hợp thì sẽ không sử dụng kết quả sơ tuyển kiến trúc ở giai đoạn lập dự án cũ áp dụng cho dự án mới.

Đồng thời, về nguyên tắc, kết quả thi tuyển kiến trúc được trả tiền thì bản quyền thuộc về chủ đầu tư (nếu không có thoả thuận nào khác khi tổ chức thi tuyển) và nếu phương án kiến trúc phù hợp về quy mô, giải pháp kiến trúc còn phù hợp với địa điểm mới và khả năng tài chính mới thì sử dụng lại được.

Theo: Báo Điện tử  Chính phủ ngày 27/4/2014

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018