Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Đất xây dựng nghĩa trang phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Theo quy định, việc bố trí khu đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Hỏi: Theo phản ánh của ông Đậu Quang Hùng (tỉnh Hà Tĩnh), gia đình ông Hùng được xã (xã A) cấp đất năm 1984. Đến năm 1999 Nhà nước có chính sách dùng vốn ODA trồng rừng, nhưng gia đình ông không được trồng rừng vì phần đất của gia đình được cho là nằm trên địa phận xã khác (xã B).

Đến năm 2003 gia đình ông Hùng mở rộng vườn trồng cây ăn quả, nhưng năm 2007 do xã B thiếu đất làm nghĩa địa nên đã cắt một phần vườn của gia đình ông Hùng làm nghĩa địa mà nghĩa địa lại nằm trên nguồn nước của nhà ông Hùng, cách nhà ông Hùng khoảng 150m. Theo ông Hùng được biết, nghĩa địa phải cách nhà dân 1.500 m. Ông Hùng muốn được biết, việc xã B lấy đất như trên có đúng không? 

Trả lời: Về vấn đề này, ông Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trả lời như sau:

Việc lấy đất làm nghĩa địa phải được thực hiện thông qua quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện). Về việc thu hồi đất của gia đình ông, đề nghị ông nghiên cứu nội dung các quy định nêu trên, trong trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông thì ông có quyền khiếu nại để được xem xét giải quyết.

Việc bố trí khu đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường khi xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa được quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân
                                     Báo Chính phủ điện tử ngày 06/12/2013        

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018