Lĩnh vực:
Từ khóa: Năm:     

Nội dung câu hỏi: Quy hoạch xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

Lĩnh vực : Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

Quy hoạch xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

(Xây dựng)- Bộ Xây dựng phúc đáp UBND tỉnh Long An:

Đề nghị UBND thống nhất tên gọi là “Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” cho phù hợp với các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng TP HCM đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

345677989099

 Trường hợp cần thay đổi tên gọi và bổ sung các chức năng như khu ở, khu nghiên cứu công nghệ môi trường, trung tâm giáo dục, dịch vụ hỗ trợ… khác với tính chất của một Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thì UBND tỉnh Long An cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận để làm cơ sở triển khai các bước phê duyệt quy hoạch, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Mục II, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Trong nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng, cần xác định rõ các phân khu chức năng, việc kết nối với các công trình kỹ thuật ngoài ranh giới và xác định các khu dân cư, dịch vụ đảm bảo sự phát triển theo các giai đoạn.

Trình bày rõ về công nghệ xử lý chất thải rắn được lựa chọn áp dụng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tính toán nhu cầu sử dụng đất cho các công trình xử lý chất thải rắn, công trình phụ trợ và đất dự trữ phát triển phù hợp; đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội cho khu vực và toàn vùng.

Theo: Tổng hợp của Nha Trang
Báo Xây dựng điện tử ngày 22/4/2014

arrowXem Thông tư số 07/2008/TT-BXD tại đây

Áp dụng Luật Xây dựng hay Luật Quy hoạch đô thị? 2020
Đất chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp quy hoạch 2019
Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ do đơn vị nào phê duyệt? 2019
Sử dụng chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng 2018
Dự án nông nghiệp có phải lập quy hoạch chi tiết? 2018